1, 2, 3, TADA!

Goed doen doet goed en dat weten we bij Panos maar al te goed! Wij steunen goede doelen zoals Rode Neuzen en Koffie Voor Iedereen, maar ook TADA!

Watte?

TADA is de afkorting voor ToekomstAtelierDelAvenir en is 100% tweetalig, vandaar ook de tweetalige naam. De VZW biedt aanvullend, motivatiegericht en maatschappij-oriënterend zaterdagonderwijs aan honderden kinderen. Deze kinderen zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en komen uit Brusselse socio-economische aandachtswijken. De TADA-leerlingen krijgen plezante praktijkles van bevlogen professionals. Deze vrijwilligers komen uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ondernemers, ingenieurs, koks of journalisten. Op die manier willen ze deze maatschappelijk kwetsbare kinderen motiveren om de wereld en zichzelf te ontdekken.

Goed doen voelt goed

Panos schenkt wekelijks belegde broodjes aan de vrijwilligers tijdens de les, maar we gaan verder! Sinds enkele jaren verkopen we gedurende een bepaalde periode een speciale donut. Daarvan werd telkens € 0,30 aan TADA geschonken. Dat bracht ons in 2019 op een totaal van € 19 310,40 en een aantal van 64 368 verkochte donuts, hallo kroket! Natuurlijk willen we hier ook dit jaar onze schouders onder steken. Bij elke verkoop van de Bananadonut geven wij € 0,30 aan TADA! Ga jij ook helemaal bananas voor deze donut?